ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร จ

อักษรย่อ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ย่อมาจาก พท.

ย่อมาจาก พป.

จ.

ย่อมาจาก จังหวัด

จ.

ย่อมาจาก วันจันทร์

จ.

ย่อมาจาก ภาษาจีน

จ.จ.

ย่อมาจาก จตุตถจุลจอมเกล้า

จ.จ.จ.

ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า

จ.ช.

ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

จ.ต.

ย่อมาจาก จ่าตรี

จ.ต.

ย่อมาจาก จ่าอากาศตรี

จ.ท.

ย่อมาจาก จ่าโท

จ.ท.

ย่อมาจาก จ่าอากาศโท

จ.ป.ร.

ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช

จ.ม.

ย่อมาจาก จดหมาย

จ.ม.

ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

จ.ศ.

ย่อมาจาก จุลศักราช

จ.ส.ต.

ย่อมาจาก จ่าสิบตรี

จ.ส.ท.

ย่อมาจาก จ่าสิบโท

จ.ส.อ.

ย่อมาจาก จ่าสิบเอก

จ.อ.

ย่อมาจาก จ่าเอก

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ