อักษรย่อ หมวด จ

จำนวนทั้งหมด 123 คำ - หน้า 1/6

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด จ
 1. ย่อมาจาก พป.

 2. ย่อมาจาก พท.

 3. จ.

  ย่อมาจาก วันจันทร์

 4. จ.

  ย่อมาจาก ภาษาจีน

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 5. จ.

  ย่อมาจาก จังหวัด

 6. จ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

 7. จ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 8. จ.จ.

  ย่อมาจาก จตุตถจุลจอมเกล้า

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 9. จ.จ.จ.

  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า

  หมายเหตุ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 10. จ.จ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 11. จ.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา

 12. จ.ช.

  ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 13. จ.ซ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง

 14. จ.ฐ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 15. จ.ด.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

 16. จ.ด.ณ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดามณี กรุงเทพมหานคร

 17. จ.ด.พ

  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร

 18. จ.ด.ร

  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดารัตน์ ลพบุรี

 19. จ.ด.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนจิกดู่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ

 20. จ.ด.ศ

  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดาศึกษา กรุงเทพมหานคร

 21. จ.ต.

  ย่อมาจาก จ่าอากาศตรี

 22. จ.ต.

  ย่อมาจาก จ่าตรี

 23. จ.ท.

  ย่อมาจาก จ่าอากาศโท

 24. จ.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ