ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ง

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

ง.

ย่อมาจาก งาน

ง.ด.

ย่อมาจาก เงินเดือน

งป.

ย่อมาจาก งบประมาณ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ