อักษรย่อ - หมวด ง

(หน้า 1/1)

 • ง.

  ย่อมาจาก
  งาน
  หมายเหตุ
  (หน่วยพื้นที่)

  728
  views

 • ง.ด.

  ย่อมาจาก
  เงินเดือน

  820
  views

 • งป.

  ย่อมาจาก
  งบประมาณ

  999+
  views