อักษรย่อ หมวด ง

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ง
 1. ง.

  ย่อมาจาก งาน

  หมายเหตุ (หน่วยพื้นที่)

 2. ง.ด.

  ย่อมาจาก เงินเดือน

 3. ง.บ.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จังหวัดนครปฐม

 4. ง.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนงัวบาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 5. ง.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 6. งป.

  ย่อมาจาก งบประมาณ