อักษรย่อ หมวด ฆ

จำนวนทั้งหมด 3 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ฆ
  1. ฆ.

    ย่อมาจาก โรงเรียนวัดฆ้อ จังหวัดตราด

  2. ฆ.ค.

    ย่อมาจาก โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

  3. ฆ.ท.

    ย่อมาจาก โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช