อักษรย่อ หมวด ข

จำนวนทั้งหมด 96 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ข
 1. ข.

  ย่อมาจาก ภาษาเขมร

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 2. ข.

  ย่อมาจาก เขต

  หมายเหตุ (กทม.)

 3. ข.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น

 4. ข.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

 5. ข.ก.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

 6. ข.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

 7. ข.ก.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น

 8. ข.ก.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น

 9. ข.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 10. ข.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี

 11. ข.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

 12. ข.ง.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จังหวัดชุมพร

 13. ข.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จังหวัดสงขลา

 14. ข.ช.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ

 15. ข.ช.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จังหวัดระยอง

 16. ข.ญ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์

 17. ข.ญ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

 18. ข.ต.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตาคง จังหวัดสุรินทร์

 19. ข.ต.ว.

  ย่อมาจาก ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด

 20. ข.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเข็มทอง จังหวัดนครนายก

 21. ข.ท.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร

 22. ข.ท.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 23. ข.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

 24. ข.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์