อักษรย่อ - หมวด ข

(หน้า 1/2)

 • ข.

  ย่อมาจาก
  เขต
  หมายเหตุ
  (กทม.)

  999+
  views

 • ข.

  ย่อมาจาก
  ภาษาเขมร
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ข.ต.ว.

  ย่อมาจาก
  ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด

  999+
  views

 • ขก

  ย่อมาจาก
  จังหวัดขอนแก่น

  999+
  views

 • ขกท.

  ย่อมาจาก
  หน่วยข่าวกรองทหาร

  999+
  views

 • ขข.

  ย่อมาจาก
  รถข้างต่ำเทข้าง
  หมายเหตุ
  (รถไฟบรรทุกสินค้า)

  999+
  views

 • ขคท.

  ย่อมาจาก
  ข่าวเคลื่อนที่

  647
  views

 • ขจก.

  ย่อมาจาก
  ขบวนการโจรก่อการร้าย

  999+
  views

 • ขด.

  ย่อมาจาก
  เขมรแดง

  665
  views

 • ขทร.

  ย่อมาจาก
  ข่าวทั่วราชอาณาจักร

  999+
  views

 • ขบด.

  ย่อมาจาก
  ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

  772
  views

 • ขรก.

  ย่อมาจาก
  ข้าราชการ

  999+
  views

 • ขว.

  ย่อมาจาก
  กรมข่าว

  999+
  views

 • ขว.

  ย่อมาจาก
  การข่าว

  999+
  views

 • ขว.

  ย่อมาจาก
  กองข่าว

  999+
  views

 • ขว.ทบ.

  ย่อมาจาก
  กรมข่าวทหารบก

  999+
  views

 • ขว.ทร.

  ย่อมาจาก
  กรมข่าวทหารเรือ

  999+
  views

 • ขว.ทหาร

  ย่อมาจาก
  กรมข่าวทหาร

  999+
  views

 • ขส.

  ย่อมาจาก
  รถข้างสูง
  หมายเหตุ
  (รถไฟบรรทุกสินค้า)

  999+
  views

 • ขส.

  ย่อมาจาก
  ขนส่ง

  999+
  views