ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ข

อักษรย่อ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ข.

ย่อมาจาก เขต

ข.

ย่อมาจาก ภาษาเขมร

ข.ต.ว.

ย่อมาจาก ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด

ขก

ย่อมาจาก จังหวัดขอนแก่น

ขกท.

ย่อมาจาก หน่วยข่าวกรองทหาร

ขข.

ย่อมาจาก รถข้างต่ำเทข้าง

ขคท.

ย่อมาจาก ข่าวเคลื่อนที่

ขจก.

ย่อมาจาก ขบวนการโจรก่อการร้าย

ขด.

ย่อมาจาก เขมรแดง

ขทร.

ย่อมาจาก ข่าวทั่วราชอาณาจักร

ขบด.

ย่อมาจาก ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

ขรก.

ย่อมาจาก ข้าราชการ

ขว.

ย่อมาจาก การข่าว

ขว.

ย่อมาจาก กองข่าว

ขว.

ย่อมาจาก กรมข่าว

ขว.ทบ.

ย่อมาจาก กรมข่าวทหารบก

ขว.ทร.

ย่อมาจาก กรมข่าวทหารเรือ

ขว.ทหาร

ย่อมาจาก กรมข่าวทหาร

ขส.

ย่อมาจาก ขนส่ง

ขส.

ย่อมาจาก รถข้างสูง

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ