อักษรย่อ หมวด กองทัพบก

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด กองทัพบก
 1. ชสค.

  ย่อมาจาก ชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง

 2. ทปค.

  ย่อมาจาก ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง

 3. นขต.ทบ.

  ย่อมาจาก หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

 4. ปจค.

  ย่อมาจาก การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง

 5. สขค.

  ย่อมาจาก การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง

 6. สดค.

  ย่อมาจาก การเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคง