ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ก

อักษรย่อ - หน้า 1/10 มีดังรายการต่อไปนี้

ก.

ย่อมาจาก กรัม

ก.

ย่อมาจาก คำกริยา

ก.ก.

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ก.ก.น.

ย่อมาจาก กางเกงใน

ก.ข.ค.

ย่อมาจาก ก้างขวางคอ

ก.ข.ค.

ย่อมาจาก ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC

ก.ค.

ย่อมาจาก กรกฎาคม

ก.ค.

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครู

ก.ค.

ย่อมาจาก คณะกรรมการคุรุสภา

ก.จ.

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.ช.น.

ย่อมาจาก คณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่

ก.ฌ.

ย่อมาจาก องค์การการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล

ก.ต.

ย่อมาจาก คณะกรรมการตุลาการ

ก.ต.ช.

ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ก.ตง.

ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก.ตร.

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ก.ท.

ย่อมาจาก ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.

ก.ท.

ย่อมาจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ก.น.ช.

ย่อมาจาก คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ก.บช.

ย่อมาจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ