อักษรย่อ หมวด ก

จำนวนทั้งหมด 354 คำ - หน้า 1/15

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ก
 1. ก.

  ย่อมาจาก คำกริยา

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 2. ก.

  ย่อมาจาก กรัม

 3. ก.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

 4. ก.ก.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 5. ก.ก.น.

  ย่อมาจาก กางเกงใน

  หมายเหตุ (ภาษาปาก)

 6. ก.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 7. ก.ข.ค.

  ย่อมาจาก ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC

 8. ก.ข.ค.

  ย่อมาจาก ก้างขวางคอ

  หมายเหตุ (ภาษาปาก)

 9. ก.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเก่าขามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 10. ก.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 11. ก.ค.

  ย่อมาจาก กรกฎาคม

 12. ก.ค.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครู

 13. ก.ค.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการคุรุสภา

 14. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จังหวัดสงขลา

 15. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 16. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 17. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 18. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

 19. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 20. ก.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี

 21. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์จริยาคม จังหวัดปราจีนบรี

 22. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา

 23. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

 24. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี