รวมหมวดหมู่ ของ อักษรย่อ

ประเทศไทยของเรามีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ ชื่อย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก เช่น ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รพ. = โรงพยาบาล ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้