ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

XOXO

ย่อมาจาก Hugs and kisses

XOXOXOX

ย่อมาจาก Hugs, Kisses, …


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ