อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด w

(หน้า 1/1)

 • W8

  ย่อมาจาก
  Wait

  425
  views

 • WB

  ย่อมาจาก
  Welcome back
  แปลว่า
  ขอต้อนรับกลับมา

  999+
  views

 • WFM

  ย่อมาจาก
  Works for me
  แปลว่า
  สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ

  692
  views

 • WTF

  ย่อมาจาก
  What The F**K

  428
  views

 • WYCM

  ย่อมาจาก
  Will You Call Me?

  408
  views

 • WYWH

  ย่อมาจาก
  Wish You Were Here

  504
  views