ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร S

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

SEP

ย่อมาจาก Someone else’s Problem

SIT

ย่อมาจาก Stay in touch

SITD

ย่อมาจาก Still in the Dark

SLAP

ย่อมาจาก Sounds like a Plan

SMIM

ย่อมาจาก Send Me an Instant Message

SMS

ย่อมาจาก Short Message Service

SO

ย่อมาจาก Significant Other

SOZ, SRY

ย่อมาจาก Sorry

SYS

ย่อมาจาก See you soon


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ