อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด s

(หน้า 1/1)

 • SEP

  ย่อมาจาก
  Someone else’s Problem

  572
  views

 • SIT

  ย่อมาจาก
  Stay in touch
  แปลว่า
  แล้วติดต่อกันใหม่

  656
  views

 • SITD

  ย่อมาจาก
  Still in the Dark

  431
  views

 • SLAP

  ย่อมาจาก
  Sounds like a Plan

  415
  views

 • SMIM

  ย่อมาจาก
  Send Me an Instant Message

  349
  views

 • SMS

  ย่อมาจาก
  Short Message Service
  แปลว่า
  บริการส่งข้อความ

  746
  views

 • SO

  ย่อมาจาก
  Significant Other

  724
  views

 • SOZ, SRY

  ย่อมาจาก
  Sorry
  แปลว่า
  ขอโทษที

  723
  views

 • SYS

  ย่อมาจาก
  See you soon
  แปลว่า
  แล้วพบกันใหม่

  660
  views