ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร P

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

P.S

ย่อมาจาก Post Script

P911

ย่อมาจาก Parent Alert

PAL

ย่อมาจาก Parents are Listening

PAW

ย่อมาจาก Parents are Watching

PC

ย่อมาจาก Personal Computer

PCM

ย่อมาจาก Please call me

PIR

ย่อมาจาก Parent in Room

PLS

ย่อมาจาก Please

PLZ

ย่อมาจาก Please

POS

ย่อมาจาก Parent over Shoulder

PROP(S)

ย่อมาจาก Proper Respect / Proper Recognition


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ