อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด p

(หน้า 1/1)

 • P.S

  ย่อมาจาก
  Post Script
  แปลว่า
  ปล.

  516
  views

 • P911

  ย่อมาจาก
  Parent Alert

  323
  views

 • PAL

  ย่อมาจาก
  Parents are Listening

  389
  views

 • PAW

  ย่อมาจาก
  Parents are Watching

  395
  views

 • PC

  ย่อมาจาก
  Personal Computer
  แปลว่า
  คอมพิวเตอร์

  897
  views

 • PCM

  ย่อมาจาก
  Please call me
  แปลว่า
  โทรมาหาที

  846
  views

 • PIR

  ย่อมาจาก
  Parent in Room

  429
  views

 • PLS

  ย่อมาจาก
  Please
  แปลว่า
  ได้โปรด

  999+
  views

 • PLZ

  ย่อมาจาก
  Please
  แปลว่า
  ได้โปรด

  999+
  views

 • POS

  ย่อมาจาก
  Parent over Shoulder

  564
  views

 • PROP(S)

  ย่อมาจาก
  Proper Respect / Proper Recognition

  496
  views