ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

OATUS

ย่อมาจาก On a totally Unrelated Subject

OIC

ย่อมาจาก Oh, I See

OMG

ย่อมาจาก Oh My God!

OMW

ย่อมาจาก On My Way

OSM

ย่อมาจาก Awesome

OTL

ย่อมาจาก Out to Lunch

OTP

ย่อมาจาก On the Phone


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ