อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด o

(หน้า 1/1)

 • OATUS

  ย่อมาจาก
  On a totally Unrelated Subject

  570
  views

 • OIC

  ย่อมาจาก
  Oh, I See

  999+
  views

 • OMG

  ย่อมาจาก
  Oh My God!
  แปลว่า
  โอ้พระเจ้า

  745
  views

 • OMW

  ย่อมาจาก
  On My Way

  999+
  views

 • OSM

  ย่อมาจาก
  Awesome
  แปลว่า
  เจ๋งมากๆ

  999+
  views

 • OTL

  ย่อมาจาก
  Out to Lunch

  404
  views

 • OTP

  ย่อมาจาก
  On the Phone

  300
  views