ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร N

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

2nte

ย่อมาจาก Tonight

N-A-Y-L

ย่อมาจาก In a While

NAZ

ย่อมาจาก Name, Address, ZIP

NBD

ย่อมาจาก No big deal

NC

ย่อมาจาก No Children

NC

ย่อมาจาก No Comment

NIMBY

ย่อมาจาก Not in my Backyard

NM

ย่อมาจาก Never Mind / Nothing Much

NP

ย่อมาจาก No problem

NSFW

ย่อมาจาก Not Safe for Work

NTIM

ย่อมาจาก Not that it Matters

NVM

ย่อมาจาก Never mind


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ