อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด n

(หน้า 1/1)

 • 2nte

  ย่อมาจาก
  Tonight

  222
  views

 • N-A-Y-L

  ย่อมาจาก
  In a While

  232
  views

 • NAZ

  ย่อมาจาก
  Name, Address, ZIP

  295
  views

 • NBD

  ย่อมาจาก
  No big deal
  แปลว่า
  ไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อย

  787
  views

 • NC

  ย่อมาจาก
  No Comment

  401
  views

 • NIMBY

  ย่อมาจาก
  Not in my Backyard

  417
  views

 • NM

  ย่อมาจาก
  Never Mind / Nothing Much

  546
  views

 • NP

  ย่อมาจาก
  No problem
  แปลว่า
  ไม่มีปัญหา

  999+
  views

 • NSFW

  ย่อมาจาก
  Not Safe for Work

  466
  views

 • NTIM

  ย่อมาจาก
  Not that it Matters

  366
  views

 • NVM

  ย่อมาจาก
  Never mind
  แปลว่า
  ไม่เป็นไร

  842
  views