ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร L

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

L8R

ย่อมาจาก Later

LOL

ย่อมาจาก Laughing out Loud

LUV

ย่อมาจาก LOVE


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ