อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด j

(หน้า 1/1)

 • J/K

  ย่อมาจาก
  Just Kidding

  247
  views

 • JC

  ย่อมาจาก
  Just Checking

  349
  views

 • JIC

  ย่อมาจาก
  Just in case
  แปลว่า
  เผื่อไว้

  380
  views

 • JK

  ย่อมาจาก
  Just Kidding
  แปลว่า
  ล้อเล่น

  999+
  views

 • JTLYK

  ย่อมาจาก
  Just to let you know =แค่บอกให้รู้ไว้

  665
  views