ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร J

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

J/K

ย่อมาจาก Just Kidding

JC

ย่อมาจาก Just Checking

JIC

ย่อมาจาก Just in case

JK

ย่อมาจาก Just Kidding

JTLYK

ย่อมาจาก Just to let you know


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ