อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด i

(หน้า 1/1)

 • IC

  ย่อมาจาก
  I see
  แปลว่า
  เข้าใจล่ะ

  634
  views

 • IDC

  ย่อมาจาก
  I Don’t Care

  363
  views

 • IDK

  ย่อมาจาก
  I Don’t Know

  947
  views

 • ILU / ILY

  ย่อมาจาก
  I Love You

  685
  views

 • IMO

  ย่อมาจาก
  In my opinion ฉันคิดว่า…

  827
  views

 • IMPOV

  ย่อมาจาก
  In my point of view
  แปลว่า
  ฉันคิดว่า….

  470
  views

 • IMU

  ย่อมาจาก
  I Miss You

  474
  views

 • IOU

  ย่อมาจาก
  I Owe You
  แปลว่า
  ฉันติดหนี้เธอนะ

  626
  views

 • IOW

  ย่อมาจาก
  In other words
  แปลว่า
  ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..

  549
  views

 • IRL

  ย่อมาจาก
  In real life
  แปลว่า
  ในชีวิตจริง

  930
  views