ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร I

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

IC

ย่อมาจาก I see

IDC

ย่อมาจาก I Don’t Care

IDK

ย่อมาจาก I Don’t Know

ILU / ILY

ย่อมาจาก I Love You

IMO

ย่อมาจาก In my opinion ฉันคิดว่า…

IMPOV

ย่อมาจาก In my point of view

IMU

ย่อมาจาก I Miss You

IOU

ย่อมาจาก I Owe You

IOW

ย่อมาจาก In other words

IRL

ย่อมาจาก In real life


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ