อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด g

(หน้า 1/1)

 • GJ

  ย่อมาจาก
  Good job
  แปลว่า
  ทำได้ดีมาก!

  531
  views

 • GL

  ย่อมาจาก
  Good luck
  แปลว่า
  โชคดีนะ

  888
  views

 • GR8

  ย่อมาจาก
  Great

  532
  views

 • GRT

  ย่อมาจาก
  Great
  แปลว่า
  เยี่ยม!

  362
  views

 • GW

  ย่อมาจาก
  Good work
  แปลว่า
  ทำได้ดีมาก

  620
  views