ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร C

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

C-P

ย่อมาจาก Sleepy

Corp

ย่อมาจาก Corporation

COZ

ย่อมาจาก Because

CTN

ย่อมาจาก Cannot talk now

CU

ย่อมาจาก See you

CUL or CUL8R

ย่อมาจาก See you later

CUS

ย่อมาจาก See You Soon

CWOT

ย่อมาจาก Complete Waste of Time

CYT

ย่อมาจาก See You Tomorrow


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ