อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด c

(หน้า 1/1)

 • C-P

  ย่อมาจาก
  Sleepy

  355
  views

 • Corp

  ย่อมาจาก
  Corporation
  แปลว่า
  บริษัท สมาคม

  999+
  views

 • COZ

  ย่อมาจาก
  Because
  แปลว่า
  เพราะว่า

  999+
  views

 • CTN

  ย่อมาจาก
  Cannot talk now

  447
  views

 • CU

  ย่อมาจาก
  See you
  แปลว่า
  แล้วเจอกัน

  747
  views

 • CUL or CUL8R

  ย่อมาจาก
  See you later
  แปลว่า
  แล้วเจอกัน

  867
  views

 • CUS

  ย่อมาจาก
  See You Soon

  628
  views

 • CWOT

  ย่อมาจาก
  Complete Waste of Time

  408
  views

 • CYT

  ย่อมาจาก
  See You Tomorrow

  346
  views