ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด
อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร B

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร B

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

B-R-B

ย่อมาจาก Be Right Back

B3

ย่อมาจาก Blah, Blah, Blah

B4YKI

ย่อมาจาก Before You Know it

BC

ย่อมาจาก Because

BFF

ย่อมาจาก Best Friend Forever

BG

ย่อมาจาก Big grin

BM&Y

ย่อมาจาก Between Me and You

BOTOH

ย่อมาจาก But on the other hand

BRB

ย่อมาจาก Be right Back

BRT

ย่อมาจาก Be right There

BTAM

ย่อมาจาก Be that as it May

BTDT

ย่อมาจาก Been there, done that

BTW

ย่อมาจาก By the way

BYOB

ย่อมาจาก Bring Your Own Beer


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ