รวมหมวดหมู่ ของ อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก ทั้งสั้น และ ผสมตัวเลข เช่น 2moro = Tomorrow; B3 = Blah, Blah, Blah; B-R-B = Be Right Back

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวด A-Z

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ