ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไม้ใกล้ฝั่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม้ใกล้ฝั่ง

    ความหมาย แก่มาก อายุขัยใกล้ตาย

    สุภาษิตไทย