ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้

    ความหมาย ด่วนตัดสินใจทำอะไรเลยไป ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันควร

    สุภาษิตไทย