ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไปไหนมา สามวาสองศอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไปไหนมา สามวาสองศอก

    ความหมาย ถามอย่างหนึ่ง ตอบไปอีกอย่างหนึ่ง

    สุภาษิตไทย