ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไก่ได้พลอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่ได้พลอย

    ความหมาย ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

    สุภาษิตไทย