ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

สุภาษิตไทย

ความหมาย ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

1