ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

    ความหมาย ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

    สุภาษิตไทย