ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ใช้แมวไปขอปลาย่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใช้แมวไปขอปลาย่าง

    ความหมาย แมวก็กินปลาย่างหมด เพราะตามปรกติแมวก็ชอบกินปลา

    สุภาษิตไทย