ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ใกล้เกลือกินด่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใกล้เกลือกินด่าง

    ความหมาย มองข้ามของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตน กลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า

    สุภาษิตไทย