ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ

    ความหมาย จะรู้ค่าของบางสิ่งก็ต่อเมื่อเดือดร้อน

    สุภาษิตไทย