ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

    ความหมาย เอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้ผู้ที่มีมากกว่า

    สุภาษิตไทย