ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เส้นผมบังภูเขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เส้นผมบังภูเขา

    ความหมาย เรื่องง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาบังอยู่

    สุภาษิตไทย