ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

    ความหมาย เดิมเราถือกันว่า ผู้หญิงที่เป็นแม่ร้างเพราะสามีหนีไปนั้น แสดงว่าผู้หญิงผู้นั้นต้องมีอะไรบกพร่องเลวร้าย สังคมมักคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี เพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงไม่ยอมเสียสามีให้แก่หญิงใด เพราะเท่ากับเสียศักดิ์ศรีของตน แต่ในปัจจุบันอาจได้ยินบางคนพูดว่า “ถ้าได้ทองเท่าหัว ใครอยากได้ผัวก็เอกไป” แสดงว่าคนเดี๋ยวนี้เห็นแก่เงินมากขึ้น

    สุภาษิตไทย