ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย

    ความหมาย ผู้หญิงที่จะผูกมัดจิตใจสามีได้ ไม่ใช่เพียงเพราะความสวยอย่างเดียว เพราะความสวยงามเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอะไร แต่ความดีโดยเฉพาะฝีมือในการปรุงอาหาร ถ้าหากสามารถทำให้ถูกปากสามีได้ ย่อมผูกใจสามีให้รักไปจนตาย

    สุภาษิตไทย