ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เลือกนักมักได้แร่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลือกนักมักได้แร่

    ความหมาย เลือกไปเลือกมา ในที่สุดมักจะไปได้ที่ไม่ดี มักใช้ในกรณีเลือกคู่ เลือกไปเลือกมาในที่สุดไปได้คนที่ไม่ดีมาเป็นคู่ครอง แร่ในที่นี้หมายถึงขี้แร่ หรือแร่เลวๆ ที่ไม่มีค่าอะไรกัน

    สุภาษิตไทย