ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่

    ความหมาย ทำอะไรต่ออะไรดีมาตลอด แต่พอเสร็จกลับไม่ได้ผลอะไร หรือมาล้มเหลวเมื่อปลายมือ หรือในตอนท้าย

    สุภาษิตไทย