ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

    ความหมาย ทั้งๆ ที่ตนไม่มีส่วนได้เป็นผลประโยชน์กับเขาเลย แต่ก็พลอยเข้าไปพัวพันในเรื่องร้าย ทำให้ต้องพลอยรับบาปรับเคราะห์เสียหายไปกับเขาด้วย

    สุภาษิตไทย