ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เข็นครกขึ้นภูเขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข็นครกขึ้นภูเขา

    ความหมาย ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก

    สุภาษิตไทย