สุภาษิตไทย "เขียนเสือให้วัวกลัว"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  เขียนเสือให้วัวกลัว

  ความหมาย ขู่ให้กลัว

  สุภาษิตไทย

 • 2/2

  เขียนเสือให้วัวกลัว

  ความหมาย ทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

  สุภาษิตไทย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สุภาษิตไทยทั้งหมด