ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เก็บหอมรอมริบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก็บหอมรอมริบ

    ความหมาย เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย

    สุภาษิตไทย