ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เกลือจิ้มเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกลือจิ้มเกลือ

    ความหมาย ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน

    สุภาษิตไทย