ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาไม่มีบุตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาไม่มีบุตร

    ความหมาย อายในสิ่งที่ไม่ควรอาย อันทำให้ไม่เกิดประโยชน์

    สุภาษิตไทย