ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

    ความหมาย อย่าเห็นผู้อื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน

    สุภาษิตไทย