ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก

    ความหมาย อย่าเป็นคนดีแต่พูด คือพูดได้ แต่ทำไม่ได้

    สุภาษิตไทย