ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ

    ความหมาย อย่ารื้อเอาเรื่องเก่าๆ ที่ล่วงเลยไปแล้วขึ้นมาพูดให้สะเทือนใจกัน ฝอย ในที่นี้หมายถึง มูลฝอย กุมฝอย ตะเข็บ คล้ายตะขาบ แต่ตัวเล็กกว่ามาก ชอบอยู่ตามกุมฝอย

    สุภาษิตไทย