อย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง

สุภาษิตไทย

ความหมาย อย่าทำพูดอวดเก่ง หรือเก่งแต่ปาก

1