ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง

    ความหมาย อย่าทำพูดอวดเก่ง หรือเก่งแต่ปาก

    สุภาษิตไทย