ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง

    ความหมาย อย่าเย่อหยิ่งจองหองเพราะเพียงได้ดีหรือมีทรัพย์ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย

    สุภาษิตไทย