อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง

สุภาษิตไทย

ความหมาย อย่าเย่อหยิ่งจองหองเพราะเพียงได้ดีหรือมีทรัพย์ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย

1