ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

    ความหมาย การทำอะไรเพื่อประชดประชัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผลเสียจะตกแก่ตน ส่วนผลดีจะไปได้แก่คนที่เราประชดให้

    สุภาษิตไทย