หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

สุภาษิตไทย

ความหมาย การทำอะไรเพื่อประชดประชัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผลเสียจะตกแก่ตน ส่วนผลดีจะไปได้แก่คนที่เราประชดให้

1