ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หมาขี้ไม่มีใครยกหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

    ความหมาย หมายถึงคนที่ชอบยกย่องตัวเอง

    สุภาษิตไทย