ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หน้าเนื้อใจเสือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หน้าเนื้อใจเสือ

    ความหมาย หน้าตาแสดงความเมตตา แต่ใจโหดเหี้ยม

    สุภาษิตไทย