ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หงิมๆ หยิบชิ้นปลามัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หงิมๆ หยิบชิ้นปลามัน

    ความหมาย บุคลิกลักษณะเรียบร้อย แต่ความจริงฉลาด เลือกเอาดี ๆ ไปได้

    สุภาษิตไทย