ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "สองฝักสองฝ่าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สองฝักสองฝ่าย

    ความหมาย ทำตัวเข้ากับ 2 ฝ่ายที่ไม่ถูกกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

    สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย ที่คล้ายกับ "สองฝักสองฝ่าย"   ได้แก่

สุภาษิตไทยความหมาย
นกสองหัวทำตัวเข้ากับทั้ง 2 ฝ่ายที่เขาไม่ถูกกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
หมาสองรางคนที่ทำตัวเข้าทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน